tisdag 4 augusti 2009

Billigare byggen

I Tingsryd skall man nu pröva en billigare byggmetod för bostäder. Se SMP Jättebra att någon vågar pröva något nytt i den riktningen. I Växjö behövs det också fler bostäder, och gärna billiga sådana så att folk har råd att bo där. Det är inte rimligt med flera års kö för att få en bostad i Växjö tätort. Inte minst studentlägenheter bör byggas efter den ekonomi de tilltänkta hyresgästerna har.

Grönt eller betong

Det behöver inte vara ett val mellan grönt och betong i Högstorp. I dagens SmP
utpekas tre parkområden som tänkbara för seniorbostäder. Det bör vara möjligt att hitta andra placeringar för sådana boenden.

Omskärelse av barn

Smålandspostens ledarskribent Elisabet Lann försvarar idag omskärelse av pojkar på religiös grund med två argument.

Det första argumentet är att barnet senare kan komma att önska att det blivit omskuret (för att tillhöra gemenskapen i den religiösa kretsen). Det kan i och för sig inträffa, men skulle lika väl kunna användas som argument för kvinnlig omskärelse. Eftersom en omskärelse är oåterkallelig, kan det aldrig vara rätt att göra det på ett litet barn som inte förstår motiven. Om en vuxen vill göra det på egen bekostnad är det naturligtvis inget problem.

Elisabet Lanns andra argument är att så många omskärelser sker illegalt och därmed mer osäkert är ju knappast ett argument för att offra barnets rätt att välja. I så fall borde, med samma argumet, prostitution och narkotika bruk legaliseras och subventioneras. Även dessa aktiviteter lider av dålig hygien och rättsosäkerhet för offren.