torsdag 28 april 2011

Höjda bensinpriser hotar tillväxten

Idag har bensinpriset höjts ännu en gång. Effekten är att det blir dyrare att ta sig till jobbet för dem som inte har möjlighet att gå eller cykla. Den främsta orsaken till de höjda priserna är naturligtvis oron i mellersta östern. Problemet är att det finns en multiplikator i form av moms som gör att staten tjänar pengar på höjningen av råoljepriserna, samtidigt som priset kan göra det olönsamt att ta ett jobb långt hemmifrån. Mer än halva bensinpriset utgörs av skatter. Staten har tar in energiskatt och koldioxidskatt för att hålla nere bensinkonsumtionen i landet. Momsen räknas både på råvarukostnaden och på skatten. Det här systemet leder till underliga effekter. Nivån på energi- och koldioxidskatt är rimligen satta för att ge ett totalpris som är lagom avskräckande. När då råoljepriset och därmed också momsen höjs kraftigt, blir totalpriset ett annat än vad som var tänkt när energi och koldioxidskatten sattes.

Vi måste nog hitta ett system där staten inte ökar skatten samtidigt som råoljepriserna stiger. Annars blir konsekvenserna antingen orimliga ekonomiska försämringar för hushåll som är beroende av bilen, eller i värsta fall, att resekostnaden blir större än skillnaden mellan lön och socialbidrag. Avdragsrätten för resor till jobbet är inte heller i närheten av den verkliga kostnaden för att köra, och den följer inte bensinpriset.

fredag 8 april 2011

Nu har jag blivit Hälsotrampare

Växjö kommun och landstinget har ett projekt som heter Hälsotrampare. Det går ut på att anställda (även politiker) skriver på ett kontrakt där de lovar att cykla till jobbet minst tre gånger i veckan. De som har långt till jobbet kan cykla minst två km i början eller slutet av sin resa. Vinsterna är många. Lägre CO2 utsläpp, mindre trängsel i trafiken, bättre hälsa och billigare för både deltagare och arbetsgivare. Det har nämligen visat sig vid ett liknande projekt i Uppsala, att sjuktalen bland deltagarna sjönk tydligt. Därmed tjänar alla på detta. Kan man tappa några kilon på det här sättet vore det inte dumt. Idag var jag på invägning och mätning av blodtryck och syreupptagningsförmåga. I november är det dags att mäta igen. Spännande att se om det fungerar. Det här är praktisk miljöpolitik och folkhälsopolitik i ett!